Kantoorinrichting

standaard uitleg over kantoorinrichtingHet inrichten van een kantoor of kantoren is de meest simpele omschrijving van kantoorinrichting. Hoewel eenvoudig doet deze omschrijving tekort aan het grote belang van kantoorinrichting zeker gezien het feit dat het een groot deel van de studerende en werkzame wereldbevolking betreft. Kantoorinrichting heeft direct betrekking op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van alle mensen die gebruik maken van een kantoor- of leeromgeving. Samen met functionaliteit, productiviteit en imago vormen al deze factoren keuzes die voor iedere kantoor- of leeromgeving door een persoon, bedrijf of organisatie kunnen of gemaakt moeten worden. Het verklaart ook het onuitputtelijke aantal manieren waarop kantoren en leeromgevingen zijn of kunnen worden ingericht. Het budget is vaak een beperkende factor maar ook een grenzeloos budget geeft absoluut geen garantie op een inrichting die tegemoet komt aan alle eisen en wensen. Daarentegen kan een creatief ingerichte studentenkamer of thuiswerkplek met gebruik van tweedehands meubilair wel degelijk een productieve en inspirerende kantoor- of studieplek zijn.

Kantoorinrichting, simpel of complex?

Om een subliem ogende kantoorinrichting te krijgen net zoals door de fabrikanten wordt afgebeeld of geshowd is voor ieder kantoor, van welke omvang dan ook, te realiseren. De basis hiervoor is altijd eenvoudig, voor zowel een studentenkamer of thuiskantoor als ook een complete open ruimte voor tientallen kantoormedewerkers. Het begint namelijk met het volledig leeghalen van de ruimte. Het bestellen van standaard of fraai ogend design meubilair is ook online mogelijk en vaak ook snel leverbaar. Plaats dit in de lege ruimte met egale wanden en voeg alleen de meest noodzakelijke apparatuur toe en vraag iedereen om op een andere plek alle andere dan kantoorwerkzaamheden te doen. Laat het dagelijks even oppoetsen en de foto's van de prachtig ogende werkomgeving kunnen op ieder moment worden gemaakt. Op deze wijze is het dus simpel om een showroom gelijke kantoor-of leeromgeving te creëren of te veranderen.

Als kantoorinrichting op de meest simpele wijze wordt uitgevoerd dan worden er wel risico's genomen. Op het gebied van gezondheid zijn naast ongelukken, de gevolgen van verkeerde kantoorinrichting vaak sluimerde ziektes die ontstaan door slechte luchtkwaliteit en niet ergonomische houdingen waarin langdurig wordt gewerkt. Naast de gezondheid zal de productiviteit slecht worden beïnvloed. Om dit alles te voorkomen zal de kantoorinrichting afgestemd moeten zijn op de gebruikers met alle faciliteiten die het mogelijk maken om iedere dag de werkzaamheden optimaal uit te voeren. Voor een studentenkamer of thuiskantoor zijn er al vele keuzes te maken want ook voor de meest eenvoudige werkplekken zijn er al talloze verschillende oplossingen. Een ruimte kan echter meer dan alleen op functioneel gebied worden ingericht. De vormgeving van de inrichting en het meubilair zijn in formaten, materialen en kleuren in een ontelbaar aantal uitvoeringen beschikbaar zijn en sterk bepalend voor de sfeer en uitstraling.

Kantoorinrichting voor bedrijven en organisaties is vaak nog gecompliceerder door het gebruik van andere soorten apparatuur en de noodzaak van andere soorten ruimtes zoals overlegruimtes en facilitaire ruimtes. Om deze en de werkruimtes optimaal in te richten is er veel kennis en kunde nodig. Het is niet realistisch te denken dat al deze kennis betrokken kan worden van één persoon. Zelfs een fabrikant of leverancier zal over een aantal gespecialiseerde medewerkers dienen te beschikken om een beter en dus ook meetbaar resultaat te kunnen realiseren.

Definitie van kantoorinrichting

verdiepende uitleg over kantoorinrichtingPassend bij de complexiteit is de definitie van kantoorinrichting: kantoorinrichting is het creëren van een werkomgeving, omvattend of aanvullend aan de inrichting van één of meerdere werkplekken, om denkwerk en het uitvoeren van administratieve werkzaamheden te ondersteunen.

Volgens de definitie heeft kantoorinrichting betrekking op:

Dit brede spectrum maakt kantoorinrichting tot een verzameling van een groot aantal wetenschappen. Deze zijn niet alleen aanvullend aan elkaar maar overlappen of zijn niet verenigbaar. Zo is hybride meubilair als deze bijvoorbeeld als eetkamerstoel en bureaustoel thuis wordt gebruikt niet altijd de beste ergonomische oplossing. Maar ook het meest ergonomisch ingerichte open kantoor is niet gelijk een bijzondere ruimte met inspirerende werkplekken. Naast de eisen vanuit de wetenschap zijn er de individuele keuzes of de keuzes van een groep bepalend voor kantoorinrichting. Deze eisen en wensen zijn ook nog eens voortschrijdend en veranderlijk. Alles bij elkaar maakt dit kantoorinrichting tot een continue proces wat in de praktijk echter vaak stagneert.

Het kantoor in welke vorm dan ook is een maatschappelijke afspiegeling die sterk wordt bepaald door geografische, culturele en economische verschillen. Naast genoemde verschillen zijn er nog een aantal andere factoren die de inrichting van een kantoor beïnvloeden. De belangrijkste hiervan zijn de lokale arbeidsmarkt, de generatieverschillen van de medewerkers en de arbeidsparticipatie van ouderen in het bijzonder. Zo is krapte op de arbeidsmarkt voor medewerkers met een kantoorwerkplek vaak een stimulans voor bedrijven en organisaties om hun kantooromgeving zo aantrekkelijk mogelijk te maken door een uitdagende en prikkelende werkomgeving te creëren met dito voorzieningen. Als gevolg van wetgeving of mogelijkheden die worden geboden aan oudere werknemers zal het in de toekomst nog meer mogelijk worden om op hogere leeftijd op kantoor te werken. Dit vereist vaak aanpassingen aan de inrichting van het kantoor en van de werkplek in het bijzonder.

Bewustwording

Naast de bovengenoemde factoren blijft bewustwording, de kennis over een bepaald maatschappelijk onderwerp welke ook direct verband houdt met het werken op kantoor, bepalend voor verdere trends en ontwikkelingen. De belangrijkste hiervan zijn:

 • overgewicht / tekort aan beweging
 • participatie van mensen met een beperking
 • voorkomen van overdracht van besmettelijke virussen

Veranderende functie

Naast de maatschappelijke en sociale aspecten zullen de voortgaande technologische ontwikkelingen van grote invloed blijven op de inrichting van kantoren. De kantoorwerkplek is, mogelijk gemaakt door de technologie, niet meer plaatsgebonden en denkwerk en administratieve werkzaamheden kunnen vrijwel overal en 24/7 worden uitgevoerd. Voor bedrijven en organisaties kan hierdoor ook de functie van het traditionele kantoor veranderen. Veelal van werkplekken naar meer ruimtes voor overleg en communicatie. Hiervoor wordt weleens de term 'clubhuis' gebruikt om aan te geven dat het een ontmoetingsplek zou moeten zijn waar medewerkers graag willen verblijven. Toch blijft het ondersteunen van hybride werken de voornaamste functie waarop de kantoorinrichting afgestemd dient te zijn.

Kantoorinrichtingsconcept

Huisvesting en kantoorinrichting zijn de meest herkenbare vormen van kantoorinnovatie. Vanuit de innovatiegedachte wordt de kantoorinrichting conceptmatig benaderd hetgeen leidt tot inrichtingsconcepten.
Een kantoorinrichtingsconcept is een uitgewerkt concept voor werkplekken en de indeling en gebruik van werkruimtes, overlegruimtes en facilitaire ruimtes afgestemd op de eisen en wensen van een bedrijf of organisatie.
In volgorde van historie zijn er de onderstaande ontwikkelingen en concepten ontstaan:

Een inrichtingsconcept kan ook gebaseerd zijn op een filosofie. De Chinese feng shui is hiervan de meest bekende.
Vele kantoren functioneren zonder inrichtingsconcept maar bestaan simpelweg uit een enkele werkruimte of een samenstelling van meerdere ruimtes.

Als onderdeel kan een kantoorinrichtingsconcept ook weer deel uitmaken van een ontwerpvisie voor een geheel dat wordt gevormd door de architectuur van het gebouw, de interieurarchitectuur bij de inrichting en de landschapsarchitectuur voor de omgeving. Een aan populariteit winnende ontwerpvisie is deze van biophilic design waarbij de verbinding van de mens met de natuur centraal staat.

Producten voor kantoorinrichting

Voor de totale kantoorinrichting, al bij de inrichting van één bepaalde ruimte en zeker bij de inrichting van een volledig kantoorpand, komen een groot aantal verschillende producten bij elkaar. Binnen de kantoorinrichting zijn er uiteenlopende productspecialismen. Deze zijn soms zeer specifiek en eisen specialistische kennis zoals van akoestiek bij akoestische producten en kennis op het gebied van licht en uitzicht bij lichtoplossingen.
Naast de toepassing en functionaliteit van producten zijn er bij kantoorinrichting de aspecten van de sociale- en economische afwegingen en de milieuaspecten van belang.

Kantoormeubilair

Het meest tastbare van kantoorinrichting is het kantoormeubilair. Onder kantoormeubilair wordt verstaan: alle afzonderlijke meubelen afgestemd op, of toepasbaar voor het gebruik in een kantooromgeving. Het omvat naast het functionele meubilair tegenwoordig ook werk- en beweegmeubilair.
Door tijd- en plaatsonafhankelijk werken wordt kantoormeubilair tegenwoordig op veel meer plaatsen gebruikt dan alleen in traditionele kleine en grote kantoren. Niet alleen bij hybride werken waarvoor vaak een kantooromgeving wordt gecreëerd maar zo ook bij inrichting van een afzonderlijke thuiswerkplek om te studeren.

Binnenmilieu

Van veel groter belang dan wellicht gedacht zijn de producten waarmee het binnenmilieu van een werkplek of ruimte kan worden geregeld of worden beïnvloed.

Binnenluchtkwaliteit

Naast de bekende apparatuur voor het zuiveren van de lucht zijn er ook op het gebied van kantoorinrichting producten die de binnenluchtkwaliteit op kantoor positief dan wel negatief beïnvloeden. De gebruikte materialen en de producten voor kantoorinrichting kunnen vluchtige organische stoffen bevatten die bij bepaalde hoge concentraties schadelijk zijn voor de gezondheid. Positieve invloeden zijn er bij toepassing van natuurlijke planten zoals potplanten en plantenwanden.

Daglichttoetreding en verlichting

Het visueel comfort wordt gevormd door daglicht, kunstlicht en uitzicht en de beleving daarvan. Verlichting is een vanzelfsprekendheid maar de verschillende ruimtes en werkzaamheden binnen kantoor-en leeromgevingen vragen vaak een meer aangepaste vorm dan standaard verlichting. Als kunstlicht zijn hiervoor verschillende soorten lichtbronnen en talloze armaturen ontwikkeld.

Akoestiek

Technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op al het geluid wat op kantoor als lawaai kan worden ervaren. Van buitenaf de verschillende vormen van verkeer, binnen het geluid van toetsenborden tot aan mobiele bellende collega’s. Ongewenst geluid van buitenaf is met bouwtechnische voorzieningen of aanpassingen veelal onder controle gebracht. Binnen op kantoor zijn, mede door het veelvuldige gebruik van open ruimten, de problemen op dit gebied nog veelvoorkomend. Oplossingen zijn er, van eenvoudige aanpassingen tot veelsoortige akoestische producten van vloer tot aan plafond, maar om een optimale ruimteakoestiek te bereiken is er ook specialistische kennis over akoestiek nodig om de meest gunstige toepassing ervan te bepalen.
De zaalakoestiek in een kantoorgebouw is een belangrijke factor voor de ruimten waarbij grote groepen mensen moeten toehoren zoals in conferentie- en vergaderzalen en ruimtes voor bestuurlijk overleg.

Hulpmiddelen en accessoires

Voor de inrichting zijn er een groot aantal specifieke hulpmiddelen en accessoires om werkplekken en ruimtes af te stemmen op gebruik of functie. Belangrijke hulpmiddelen bij kantoorinrichting zijn de ergonomische en facilitaire producten.

Indeling producten voor kantoorinrichting naar gebruik in ruimtes

De verschillende producten voor kantoorinrichting zijn altijd te plaatsen in een van de navolgende soorten van ruimtes zoals daar zijn:

Iedere afzonderlijke pagina van bovengenoemde ruimtes geeft een overzicht van de huidige producten welke worden of kunnen worden toegepast.

Alfabetisch overzicht producten voor kantoorinrichting

Het alfabetisch overzicht producten voor kantoorinrichting geeft alle gebruikelijke namen voor de verschillende soorten producten zoals deze nu bekend zijn als ook in het verleden bekend waren. Hierbij is het niet ongebruikelijk dat een bepaald product onder meerdere namen bekend is geworden. In een dergelijk geval wordt verwezen naar de meest gangbare naam.
(Kies hiervoor de eerste letter van het product)

 • Producten voor kantoorinrichting met begincijfer 0 t/m 9
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter A
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter B
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter C
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter D
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter E
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter F
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter G
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter H
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter I
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter J
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter K
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter L
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter M
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter N
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter O
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter P
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter Q
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter R
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter S
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter T
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter U
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter V
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter W
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter X
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter Y
 • Producten voor kantoorinrichting met beginletter Z


Adviseurs en leveranciers

Gericht op totale kantoorinrichting van een zakelijk of privéproject zijn er verschillende soorten van bedrijven actief. Vanuit verschillende disciplines zijn deze meer gericht op bedrijven en organisaties (BtB), op de particuliere sector (BtC), of op beide dus zowel BtB als BtC. In de kolom “Online” wordt met altijd, vaak, soms, of nee aangegeven of de bedrijfssoort online actief verkoopt via een eigen webshop.
Naast de leveranciers van nieuw meubilair zijn er leveranciers van tweedehands meubilair waar de producten veelal als gerefurbished meubilair wordt aangeboden. Te onderscheiden in refurbished meubilair zijn gereconditioneerd en gerevitaliseerd meubilair.
Voor tijdelijk gebruik of voor een korte periode is kantoormeubilair ook te huur bij gespecialiseerde verhuurbedrijven.

BedrijfssoortBtBBtCOnlineOpmerking
fabrikantjajasomsdirect/dealers/beide
importeur/Agentuurjajasomsdirect/dealers/beide
architectjaneenee
interieurarchitectjajaneeafhankelijk doelgroep
organisatie-adviesbureaujaneenee
interieurbouwerjaneenee
kantoorboekhandelneejavaak
kantoorvakhandeljajavaak
contractleverancierjaneealtijd
groothandeljaneesoms
kantoorinrichterjaneesoms
projectinrichterjaneesoms
bedrijfsinrichterjaneealtijd
designwinkeljajavaak
woonwarenhuisjajavaakafhankelijk doelgroep
online platformjajaaltijdafhankelijk doelgroep
online retailerjajaaltijdafhankelijk doelgroep

Naast de bovengenoemde soorten van bedrijven voor de totale inrichting van een kantoor zijn er vele bedrijven actief die meer specifiek gericht zijn op één of enkele aspecten van kantoorinrichting. Deze specifieke gerichtheid kan zowel een product als ook een project zijn.

ProductBtBBtCOnlineOpmerking
Akoestischjajasoms
Audio-visueeljaneenee
Binnenwandenjaneenee
Ergonomischjajavaak
Kluizenjajavaak
Raambekledingjajavaak
Verlichtingjaneevaak
Vloerstofferingjajasoms
Wandafwerkingjajasoms
ProjectBtBOnlineOpmerking
Kantine/restaurantjanee
Schooljasoms
Trading & controljanee

Onderscheidingen, awards en reviews

Door beursorganisatoren, media en andere organisaties wordt het voor fabrikanten mogelijk gemaakt om voor een product een bepaalde vorm van publiciteit te krijgen in de vorm van een onderscheiding, award of review. Om als gebruiker of koper van kantoorinrichting deze op waarde te kunnen schatten is het wel belangrijk om kennis te nemen van de uiteenlopende achtergronden hiervan. Op de pagina awards wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de verschillende onderscheidingen en awards voor kantoorinrichting. De verschillende reviewwebsites zijn samengevat op de pagina externe beoordelingsbronnen.

Historie

Aan het begin van de vorige eeuw werkten veel kantoorbedienden nog met kroontjespen en papier achter hoge lessenaars. Het hogere personeel bezat weliswaar vaak een eigen 'bureaux-ministre' met afsluitbare laden maar was nog altijd werkzaam in dezelfde werkruimte als het lagere personeel. Veel is er veranderd en heden ten dagen zijn er een groot aantal inrichtingsconcepten en opstellingen als basisvormen te onderscheiden met een nog veel groter aantal producten voor de kantoorinrichting.