Kantoorinnovatie

De meest omvattende definitie van kantoorinnovatie is:
“Kantoorinnovatie is het doorvoeren of aanbrengen van vernieuwingen in de interne organisatie, de werkprocessen, de huisvesting of andere ondersteunende faciliteiten van kantoororganisaties, om daarmee optimaal bij te dragen aan de doelstellingen van het bedrijf of de organisatie.”
Kantoorinnovatie is veel meer dan, “wanneer de werkprocessen van een organisatie gekoppeld worden aan alternatieve vormen van huisvesting spreken we van 'kantoorinnovatie'”, toch wordt deze beschrijving regelmatig, vanuit de kantoorinrichting, gebruikt. Hier wordt dan aan toegevoegd: “kantoorinnovatie kan ertoe leiden dat het werk op meerdere plaatsen gedaan kan worden, of dat de verdeling van de werkplekken verandert. Ook kan de inrichting van het kantoor daarbij anders worden vormgegeven.”
Huisvesting/Kantoorinrichting is wellicht de meest direct herkenbare vorm van kantoorinnovatie. Organisatorische veranderingen, invoering van nieuwe software of printsystemen voor de kantoororganisatie zijn enkele voorbeelden van innovaties die onder het begrip kantoorinnovatie vallen.