Kantoormeubilair

Kantoormeubilair omvat al het meubilair tussen wanden en plafond voor de noodzakelijke inrichting van een fysieke kantooromgeving.

Indeling van kantoormeubilair

Kantoormeubilair kan op meerdere wijzen worden ingedeeld:

 • naar functie
 • naar fysiek gebruik
 • naar materiaal
 • naar ontwikkelingsfase

Functies

De meest gebruikte indeling voor kantoormeubilair is deze naar de functie, het doel waarvoor, deze wordt gebruikt:

Fysiek gebruik

Het werkplek- en vergadermeubilair is altijd ontwikkeld om de statische werkhouding te ondersteunen. Eerst toen sedentair gedrag werd onderkend is de ontwikkeling van ander type kantoormeubilair op gang gekomen waarbij het mogelijk is om te bewegen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Dergelijk werkplek- en vergadermeubilair wordt algemeen aangeduid als beweegmeubilair, maar wordt als werk- en beweegmeubilair verder ingedeeld.

Materialen

Een eenvoudige indeling voor kantoormeubilair is deze naar toepassing van het basismateriaal:

 • hout
 • metaal
 • kunststof

Ontwikkelingsfases

Opmerkelijk bij kantoormeubilair is dat delen uit alle ontwikkelingsfases nog altijd niet alleen functioneel worden gebruikt maar ook nog altijd verkrijgbaar zijn. In de historie gezien zijn deze ontwikkelingsfases de:

 • eerste fase, in opdracht vervaardigd meubilair
 • tweede fase, in serie geproduceerd meubilair
 • derde fase, gestandaardiseerd meubilair

Meubelen uit bovengenoemde fases kenmerken zich door het feit dat zij altijd afzonderlijk kunnen worden gebruikt.

Onder kantoormeubelsystemen, afgekort systeemmeubelen, worden de afzonderlijke kantoormeubelen gerekend met een specifieke functie welke, vrijstaand of gekoppeld, één geheel vormen. In de historie gezien zijn hiervan de ontwikkelingsfases de:

 • vierde fase, organisatiemeubilair
 • vijfde fase, systeemmeubilair, meubelen samengesteld uit componenten
 • zesde fase, ergonomisch systeemmeubilair en ergonomisch meubilair (solitair)