Vluchtige organische stoffen

Vluchtige organische stoffen zijn een groep van chemische stoffen die bij kamertemperatuur makkelijk verdampen of gasvormig zijn. Naargelang de chemische structuur is de werking en schadelijkheid van deze stoffen erg uiteenlopend. Daarnaast is de hoeveelheid en de blootstellingsduur bepalend voor gezondheidsschade die men kan oplopen.

In de buitenlucht zijn de VOS-gehaltes normaal vrij laag, binnen in huis of kantoor is de concentratie van VOS veel hoger. Op kantoor veel voorkomende vluchtige organische stoffen zijn benzeen, tolueen, xyleen, formaldehyde en de verschillende soorten drijfgassen.

Al is vrijwel iedereen bekend met de herkenbare 'geur van een nieuwe auto' of 'geur van nieuw meubilair', beide eigenlijk niets anders dan een mengsel van vluchtige organische stoffen, er kunnen ook schadelijke hoeveelheden voorkomen die niet direct worden opgemerkt. De aanwezigheid of het gebruik van producten met schadelijke stoffen uitsluiten is de meest voor de hand liggende oplossing maar niet altijd mogelijk. De keuze voor een gelijkwaardig product met zeer lage emissie is dan de beste optie maar hiervoor is veel kennis van de materie noodzakelijk. Informatie over de samenstelling van een product is in te zien op een veiligheidsinformatieblad of MSDS/SDS welke kan worden opgevraagd bij de fabrikant.

Certificeringen

Het gebruik van certificeringen maakt een keuze in principe eenvoudiger maar door het ontbreken van standaard normen zijn er meerdere certificeringen voor een product mogelijk. Onderstaande certificeringen stellen eisen aan een product met vluchtige organische stoffen: