Taakspecifieke ruimtes

Taakspecifieke ruimtes worden binnen een kantoorgebouw de verschillende ruimtes genoemd waarbij de inrichting van de werkruimte volledig is afgestemd voor het in hoofdzaak uitvoeren van een bepaalde taak. Hierin zijn te onderscheiden een:

  • callcenter
  • controlekamer
  • meldkamer
  • dealingroom
  • tradingroom