Milieu

Het belang van ons biologisch leefklimaat staat niet meer te discussie. Zorg voor het milieu wordt niet alleen meer vertaald naar duurzaamheid, die zich richt op schaarste van de natuurlijke hulpbronnen. Deze ecologische zorg maakt met samen economische en sociale belangen deel uit van duurzame ontwikkeling. Positieve ontwikkelingen voor onze planeet, mens en ecologie op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak zijn duurzaam. Een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering is MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) waarbij uitgangspunt is het streven naar een balans tussen de 3 P’s: People (mensen), Planet (milieu) en Profit (economische winst).

Milieuzorg

In vergelijking met bedrijven uit de industriële sector is de belasting van het milieu door een kantoor gering. De totale omvang van de tertiaire en quartaire sector in sterk ontwikkelde landen maken de bijdrage van kantoren aan de milieuproblematiek toch aanzienlijk.
Milieuzorg op kantoor is zeker geen eenvoudige opgave. Dit wordt veroorzaakt door de grote verschillen in de bedrijfsomvang, bepalend voor de huisvesting en het grote aantal verschillende bedrijfs- en facilitaire -middelen.