Architect

Een architect is een persoon met een afgeronde erkende opleiding op het gebied van architectuur die gebouwen, als nieuwbouw of als restauratie of herbestemming van bestaande bouw, ontwerpt, visualiseert en de uitvoering van de bouw begeleidt. Een architect geeft zelfstandig of met meerdere architecten leiding aan een architectenbureau.

Architect in Nederland werkzaam

Architect is in Nederland volgens de Wet op de architectentitel een beschermde titel. Dit systeem van titelbescherming houdt in dat alleen degene die als architect staat ingeschreven in het architectenregister, de betreffende titel mag voeren.

Kantoorgebouwen

Een kantoorgebouw of kantorencomplex is een specifiek bouwwerk en het ontwerpen of re-designen ervan is gecompliceerd. Nationale en internationale architectenbureaus leggen zich geheel of gedeeltelijk toe op het ontwerpen van dit soort specifieke bouwwerken.