Historie

De vroege historie van het kantoor loopt na de ontwikkeling van de vaardigheid van het schrijven vrijwel synchroon met beroepsgroepen die hiermee direct verband houden. Opmerkelijk is evenwel dat er in de vroege historie over 'het kantoor' zelf niets wat op schrift is gesteld valt te achterhalen. In tegenstelling tot de ontwikkeling van het schrift, in de loop der eeuwen een onderwerp voor vele wetenschappelijke studies, is het onderzoeken en kennis verzamelen over het kantoor uitgebleven. Ook in de literatuur komt het woord kantoor voor het jaar 1300 als zodanig niet voor. Om de historie van het kantoor uitgebreid te kunnen beschrijven is het daarom logischer om de periode van voor 1300 niet chronologisch te behandelen maar deze te beschrijven door de functies die een kantoor in de verschillende periodes gebruikelijk maakten. Een kantoor welke ook toen niet altijd vast gehuisvest was maar ook als zodanig tijdelijk werd ingericht en gebruikt. Het is meer dan waarschijnlijk dat de mobiele kantoorwerker van nu ook toen reeds bestond.

Beroepsgroepen

Als de beroepsgroepen nader worden beschouwd dan zijn er twee onderscheidend maar deze hebben toch ook weer veel overeenkomsten.

Schrijvers

Het eerste beroep is dat van 'schrijver' waarbij aangenomen wordt dat het beroep 'schrijver' in het Babylonische Rijk (1800 v.Chr. tot 539 v.Chr.) is ontstaan. Van deze Babyloniërs zijn een paar van de oudste geschriften van de mensheid bewaard gebleven, zoals het Atrahasis-epos en het Gilgamesj-epos. Deze geschriften zijn geschreven in spijkerschrift op kleitabletten.

Kanselarij

De kanselarij komt reeds bij de Romeinen voor, de term is dan ook afgeleid van het Latijnse woord cancelli, dat staat voor de tralies of het hekwerk waarmee een kanselarij als afgescheiden ruimte werd aangeduid. Hier voerde een kanselier, het hoofd van de kanselarij, een bureau waar de officiële documenten van een vorst of bestuur werden opgesteld, bezegeld en uitgevaardigd.

Chronologische indeling

Het is niet direct na 1300 dat het kantoor een zodanige ontwikkeling doormaakte wat een chronologisch indeling rechtvaardigt. Het aantal ontwikkelingen in de middeleeuwen is ten opzichte van latere periodes zoals de Nederlandse Gouden Eeuw, de Engelse industriële revolutie en de administratieve revoluties zeer beperkt. Een meer op maat gemaakte onderverdeling in periodes wordt gebruikt om de ontwikkelingen op kantoor chronologisch weer te geven.