Historie

Aangenomen wordt dat het beroep “schrijver” in het Babylonische Rijk (1800 v.Chr. tot 539 v.Chr.) is ontstaan. Van deze Babyloniërs zijn een paar van de oudste geschriften van de mensheid bewaard gebleven, zoals het Atrahasis-epos en het Gilgamesj-epos. Deze geschriften zijn geschreven in spijkerschrift op kleitabletten.

Kanselarij

De kanselarij komt reeds bij de Romeinen voor, de term is dan ook afgeleid van het Latijnse woord cancelli, dat staat voor de tralies of het hekwerk waarmee een kanselarij als afgescheiden ruimte werd aangeduid. Hier voerde een kanselier, het hoofd van de kanselarij, een bureau waar de officiële documenten van een vorst of bestuur werden opgesteld, bezegeld en uitgevaardigd.