Gebouw en beheer

Een kantoorgebouw van welke omvang dan ook, vervalt zonder onderhoud en beheer al snel tot een niet productieve werkomgeving.
Onder beheer, ook wel facilitaire diensten genoemd, zijn te onderscheiden: