Gebouw en beheer

Een kantoorgebouw van welke omvang dan ook, vervalt zonder onderhoud en beheer al snel tot een niet productieve werkomgeving. Onder beheer, ook wel facilitaire diensten genoemd, zijn een groot aantal diensten en services te onderscheiden.
Bij het uitvoeren van deze facilitaire dienstverlening draait om het zo goed mogelijk organiseren en uitvoeren van diensten die ondersteunend zijn aan de kerntaken van een organisatie. Voor een groot aantal diensten of services geldt het principe dat deze door de organisatie zelf kunnen worden uitgevoerd maar veelal wordt gekozen om ook voor deze een externe partij in te schakelen. Er wordt dan gesproken van het uitbesteden van dienstverlening, ook bekend onder de Engelse term 'outsourcing'. Bij de beslissing die over iedere afzonderlijke keuze is te maken liggen één of meerdere van de volgende overwegingen ten grondslag:

  • concentratie op de kernactiviteiten van de organisatie
  • onderbezetting van de facilitaire dienst
  • geen of onvoldoende expertise
  • geen of onvoldoende middelen
  • borgen van continuïteit
  • verbetering van de kwaliteit
  • verhogen van de servicegraad
  • kostenbesparing
  • flexibiliteit van de organisatie

Het onderstaande overzicht geeft een overzicht van de belangrijkste diensten en services voor kantoor: