Directiekamer

Een directiekamer is een kamer uitsluitend ingericht voor een lid van de directie of hoger management. Het is of een zelfstandige ruimte in een kantoor of het maakt deel uit van een directiekantoor of bestuurskantoor. Over het algemeen kan worden gesteld dat een directiekamer luxueus is ingericht, internationaal wordt echter een veelzeggend onderscheid aangegeven voor de mate van luxe. De hiervoor gebruikte termen Presidential, Top Managament en Management spreken voor zich.

Situering en uitvoering

Afmetingen

Inrichting directiekamer