Thuiswerkplek

Een thuiswerkplek is een werkplek voor één persoon in de eigen woonomgeving. Een thuiswerkplek is tevens een telewerkplek wanneer deze is voorzien van informatietechnologische toepassingen en toegang heeft tot informatiesystemen van het bedrijf of organisatie. Dit is tegenwoordig meer regel dan uitzondering.

Soorten thuiswerkplekken

Gelijk het verschil in de woonomgeving is er groot verschil in de verschillende soorten van thuiswerkplekken. Dit heeft niet alleen te maken met het werkelijk aantal beschikbare ruimtes en het aantal vierkante meters in de woning maar ook vele menselijke- en omgevingsfactoren zijn sterk bepalend voor de wijze waarop de thuiswerkplek wordt ingericht en gebruikt.

Thuiswerkplekken komen voor in twee zeer onderscheidende vormen. De eerst zijn deze met in een afzonderlijke ruimte geplaatste werkplek of werkplekken. Deze komen voor als:

  • afzonderlijke kantoorruimte
  • afzonderlijke kamer als eigen kantoor
  • afzonderlijke kamer als gedeeld kantoor
  • tuinkantoor

Bij bovengenoemde wordt de ruimte maar ook de voorziening zelf vaak een thuiskantoor genoemd.
De andere vorm zijn de werkplekken die gebruik maken van een gedeelde ruimte waarbij de werkplek gebruikt maakt van een:

  • woonkamer met een afgescheiden ruimte
  • woonkamer met bureau
  • woonkamer
  • ruimte met een hoge tafel zoals een keukentafel

Inrichting thuiswerkplek

Voor de inrichting van een thuiswerkplek zijn er vele producten beschikbaar die toegepast kunnen worden bij de verschillende vormen. Welke producten toepasbaar zijn wordt echter eerst bepaald door het aantal uren per etmaal dat van de thuiswerkplek door één persoon gebruikt wordt gemaakt. Wetgeving is hierin leidend maar algemeen wordt aangenomen dat deze van toepassing is bij gebruik van de werkplek van meer dan twee uren per etmaal. Deze thuiswerkplek valt dan ook onder de zorgplicht van de werkgever en dient te voldoen aan dezelfde eisen zoals deze voor de werkplekken binnen een kantooromgeving gelden. Om het onderscheid duidelijk te maken wordt het gebruik van de thuiswerkplek in deze vorm aangeduid als een gefaciliteerde thuiswerkplek.

Gefaciliteerde thuiswerkplek

Voor een gefaciliteerde thuiswerkplek gelden dezelfde ergonomische eisen voor de inrichting als deze in een kantooromgeving. Toch zijn er verschillen welke voortkomen uit het ontbreken van de noodzaak van instel- of verstelbaarheid op meerdere personen van het kantoormeubilair of door andere omgevingsfactoren. Het meubilair dient vanzelfsprekend wel te voldoen aan de ergonomisch eisen voor de gebruiker maar veelal kunnen producten welke ook voldoen aan zeer ruim gestelde normen en richtlijnen voor gebruik door meerdere personen met verschillende fysieke kenmerken, buiten beschouwing worden gelaten.

Ruimte

De gefaciliteerde thuiswerkplek stelt niet alleen ergonomische eisen aan het meubilair maar ook aan de ruimte die hiervoor beschikbaar dient te zijn. Voor de afmetingen maakt het hierbij niet uit of het een afzonderlijke ruimte of een gedeelde ruimte is, als de ruimte maar beschikbaar is ten tijde van de werkzaamheden.