Feng shui

Feng shui, letterlijk wind water, is een Chinese filosofie om in harmonie met de omgeving op aarde te leven. Feng shui wordt zowel als niet-wetenschappelijk als ook als een pseudowetenschap beschouwd.

Kantoorgebouw

De toepassing van feng shui begint met de locatie en de uitvoering van het kantoorgebouw zelf.

Open werkruimte

Bij een open werkruimte zijn er speciale feng shui overwegingen noodzakelijk. Als ideaal wordt gezien een vierkante of langwerpige ruimte. De indeling van de werkplekken moet voldoende ruimte bieden om gemakkelijk te kunnen bewegen en zodanig zijn dat, voor zover mogelijk, iedereen vanachter de werkplek zicht heeft op de ingang van de ruimte. Vanuit feng shui-standpunt wordt het tegen elkaar plaatsen van werkplekken afgekeurd.