Milieuzorg kantoorinrichting

Milieuzorg bij kantoorinrichting omvat alle ecologische aspecten die verband houden met het gebruik van kantoorinrichting en de belasting op het milieu hiervan. Duurzame kantoorinrichting omvat naast deze ecologische factoren ook sociale factoren.
Bij kantoorinrichting speelt milieuzorg vrijwel uitsluitend bij aankoop of huurkoop, herinrichting, vervanging en afvoer van producten. Tijdens de vaak lange periodes van gebruik zijn alleen schoonmaak en onderhoud nog relevante milieuaspecten.

Aankoop of huurkoop

Bij de aankoop of huurkoop van kantoorinrichting kan gebruik worden gemaakt van de twee verschillende duurzaamheidskeurmerken, zoals daar zijn de milieukeurmerken en sociale keurmerken.

Hergebruik en recycling

Recyclingprogramma's

Voor verschillende producten voor kantoorinrichting bestaan er zogeheten recyclingprogramma's. Hierbij is de doelstelling van een fabrikant, importeur of agentuur om de eigen op de markt gebrachte producten, vaak van een bepaald type of merk, in te zamelen voor hergebruik of recycling.