Gezondheid

Als een groot deel van een mensenleven zich op kantoor afspeelt dan is het belang van gezondheid, samen met veiligheid direct duidelijk. Wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid geven hiervoor de minimale eisen waaraan moet worden voldaan. Bedrijven en organisaties hebben tegenwoordig echter ook vaak een beleid op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met verdergaande richtlijnen met naast gezondheid en veiligheid ook aandacht voor het welzijn van de medewerkers.

In het verleden was er, zeker in verhouding tot de aandacht voor mensen met werkzaamheden met een duidelijke fysieke belasting, maar beperkte aandacht voor de bevoorrechte mens die op kantoor mocht werken. Het kantoor, of beter de werkplek, is tegenwoordig niet alleen op een vaste locatie, maar ook als mobiele werkplek vrijwel overal te creëren. Door deze mogelijkheden is het kantoor niet alleen meer openbaar geworden maar maakt het een geïntrigeerd deel uit van het dagelijkse leven. Het verklaart de aanzienlijke toename in onderzoeken naar de verschillende aspecten van veiligheid en gezondheid van de mens op kantoor.

De lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens in een kantoor- of leeromgeving staat constant onder druk door het grote aantal van mogelijke oorzaken welke voortkomen uit de uitvoering of onvolkomenheden op het gebied van:

  • veiligheid
  • gezondheidsgevaren door de samenstelling van het product bij het gebruik van producten voor kantoor of producten die op kantoor worden gebruikt
  • psychische belasting

Door een of meerdere oorzaken ontstaan gezondheidsrisico’s en beroepsziekten als: