Computer & Telecom

Definitie van Computer & Telecom

Onder computer & telecom wordt op Offipedia verstaan alle hardware, software en toebehoren voor computer en telecommunicatieapparatuur voor het uitvoeren van kantoortaken.

Computer & Telecom als onderdeel van kantoorinnovatie

Tegenwoordig kan worden gesteld dat kantoorinnovatie voor het grootste deel voortkomt uit de verdere ontwikkelingen op computer- en telecommunicatiegebied.

Industrie

Door de computertechnologie is de wereld in snel tempo verandert en inmiddels afhankelijk van het functioneren hiervan. De computer- en telecomindustrie is niet alleen groot in omvang maar ook van grote invloed op de wereldeconomie.

Door ontwikkelingen in de micro-elektronica is computer- en telecomapparatuur niet alleen veel handzamer geworden maar ook veel economischer. Toch zijn de investeringen van bedrijven in hard- en software nog altijd aanzienlijk.
Op kantoor heeft de informatietechnologie vooral geleid tot een andere organisatie van processen. Routinematig werk is vrijwel direct overgenomen door computers, nu worden ook meer complexe routinematige taken overgenomen en ontstaan er voor de kantoorwerkers andere mogelijkheden en verantwoordelijkheden.

Onderscheidingen, awards en reviews

Door beursorganisatoren, media en andere organisaties wordt het voor fabrikanten mogelijk gemaakt om voor een product een bepaalde vorm van publiciteit te krijgen in de vorm van een onderscheiding, award of review. Om als gebruiker of koper van computer en telecommunicatieapparatuur deze op waarde te kunnen schatten is het wel belangrijk om kennis te nemen van de uiteenlopende achtergronden hiervan. Op de pagina awards wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de verschillende onderscheidingen en awards voor computer en telecommunicatieapparatuur. De verschillende reviewwebsites zijn samengevat op de pagina externe beoordelingsbronnen.

Computer & Telecom apparatuur en toebehoren

Alfabetisch register Computer & Telecom apparatuur en toebehoren van heden en verleden: (Kies hiervoor de eerste letter van het product)

 • Compter & Telecom met begincijfer 0 t/m 9
 • Compter & Telecom met beginletter A
 • Compter & Telecom met beginletter B
 • Compter & Telecom met beginletter C
 • Compter & Telecom met beginletter D
 • Compter & Telecom met beginletter E
 • Compter & Telecom met beginletter F
 • Compter & Telecom met beginletter G
 • Compter & Telecom met beginletter H
 • Compter & Telecom met beginletter I
 • Compter & Telecom met beginletter J
 • Compter & Telecom met beginletter K
 • Compter & Telecom met beginletter L
 • Compter & Telecom met beginletter M
 • Compter & Telecom met beginletter N
 • Compter & Telecom met beginletter O
 • Compter & Telecom met beginletter P
 • Compter & Telecom met beginletter Q
 • Compter & Telecom met beginletter R
 • Compter & Telecom met beginletter S
 • Compter & Telecom met beginletter T
 • Compter & Telecom met beginletter U
 • Compter & Telecom met beginletter V
 • Compter & Telecom met beginletter W
 • Compter & Telecom met beginletter X
 • Compter & Telecom met beginletter Y
 • Compter & Telecom met beginletter Z


Adviseurs en leveranciers

Fabrikanten

Veel van de financieel machtigste bedrijven ter wereld zijn actief in de computer- en telecomindustrie. Zij opereren en produceren globaal.
Fabrikanten van heden en historische betekenis zijn opgenomen in het register van leveranciers.

Verkoopkanalen

In het begin werd de verkoop van computer en telecomapparatuur uitsluitend door de fabrikanten zelf uitgevoerd. De verkoopkanalen zijn inmiddels sterk verandert en worden producten en diensten door resellers aangeboden.
Leveranciers van heden en historische betekenis zijn opgenomen in het register van leveranciers.

Historie

Het automatiseren van kantoortaken begon vrijwel direct na het ontstaan van de eerste kantoren. Veel apparatuur werd ontwikkeld om de efficiency te verhogen en de eerste werkende machine voor geautomatiseerde gegevensverwerking was de uitvinding van Tabulating Machine voor de verwerking van ponskaarten.