Werkplekken

Een werkplek is het geheel van voorzieningen inclusief werkplekmeubilair voor de werkplek van een gebruiker.