Interieurarchitect

Een interieurarchitect, ook binnenhuisarchitect genoemd, is een persoon met een afgeronde erkende opleiding op het gebied van interieurarchitectuur.

Interieurarchitect in Nederland werkzaam

Een interieurarchitect is in Nederland een persoon met een afgeronde erkende opleiding en die sinds 1 januari 2015 ook een tweejarige beroepservaringperiode (BEP) op het gebied van interieurarchitectuur heeft doorlopen en staat ingeschreven in het architectenregister. Interieurarchitect is in Nederland volgens de Wet op de architectentitel een beschermde titel. Dit systeem van titelbescherming houdt in dat alleen degene die als interieurarchitect staat ingeschreven in het architectenregister, de betreffende titel mag voeren.

Inhoudelijk vergelijkbare beroepen

Er bestaan naast het beroep van interieurarchitect beroepen welke inhoudelijk, in meer of minder mate, vergelijkbaar zijn. Deze zijn in Nederland, genoodzaakt door de titelbescherming, andere, alternatieve benamingen, te gebruiken, zoals:

  • interieurdesigner
  • interieurontwerper
  • interieurprojectconsultant
  • interieurspecialist
  • interieurstylist
  • projectadviseur
  • projectstylist
  • werkplek consultant / werkplek deskundige / workplace consultant / workplace specialist