Juridische info

Het beheer en de uitvoering van Offipedia is bij oprichting overgedragen aan de Stichting Offiano.

Stichting Offiano
Punter 48-29
8242 GJ Lelystad
Nederland

Contactgegevens

Telefoon: +31 (0)320 28 16 60
E-mail: info@offiano.org
Website: www.offiano.org

Registratie

De Stichting Offiano is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 09179475.

Disclaimer

Door gebruik van de website www.offipedia.org verbindt u zich ertoe de in deze disclaimer omschreven gebruiksvoorwaarden na te leven. Het gebruik van de website(s) www.offipedia.org is voor eigen risico van de bezoeker.

Aansprakelijkheid

De Stichting Offiano zet zich in voor een zo zorgvuldig en accuraat mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Desalniettemin aanvaardt de Stichting Offiano geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. U kunt geen rechten van welke aard dan ook ontlenen aan de inhoud van deze website, noch kan de Stichting Offiano verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door www.offipedia.org verstrekte informatie.

Juistheid en actualiteit van informatie

Ondanks de zorg waarmee deze website wordt samengesteld is het niet uitgesloten dat de hier getoonde informatie op enig moment, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, niet meer up-to-date is en moet worden herzien. De Stichting Offiano is te allen tijde gemachtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt de de Stichting geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Gebruik Offipedia website(s)

Wanneer u zich registreert voor deze website, of anderszins gegevens op deze website achterlaat, gelden de volgende voorwaarden:

 • U verklaart nadrukkelijk akkoord te zijn met de disclaimer van deze website;
 • Bepaalde handelingen, legaal of illegaal, kunnen schadelijk zijn voor andere gebruikers en onze regels overtreden, en sommige handelingen kunnen invloed hebben op uw aansprakelijkheid. Voor uw eigen goed en dat van anderen, is het daarom van belang niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten op onze sites. Deze activiteiten omvatten:
  • Anderen lastig vallen.
  • De privacy van anderen schenden.
  • Valse verklaringen geven, voordoen als een ander, of fraude.
  • Inbreuk plegen.
  • Onze diensten misbruiken voor andere illegale doelen.
  • Betrokken zijn bij verstoring en illegaal misbruik van voorzieningen.

De Stichting Offiano heeft het recht gegevens en reacties te verwijderen die niet voldoen aan de voorwaarden of anderszins in strijd zijn met het doel van deze website. Ook heeft de Stichting Offiano het recht om reacties en bijdragen redactioneel te bewerken.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Offiano.