Termen en taken

Naast de eigen kantoortaal wordt bij uit te voeren kantoortaken en bij het omschrijven van producten, functionaliteiten of concepten voor kantoor, veelvuldig gebruikt gemaakt van een 'geheel eigen' terminologie. Meerdere disciplines met eigen vakjargon en vaktermen komen op kantoor samen wat heeft geleid tot meerdere betekenissen van één enkele term.

Het gebruik van vaktermen, als deze termen exact en eenduidig omschreven zijn, maakt het mogelijk dat vakgenoten snel en duidelijk met elkaar kunnen communiceren. Wanneer termen worden gebruikt in communicatie met personen zonder vakkennis dan schiet het dus het doel voorbij. Het kan zelfs zo zijn dat het wordt misbruikt om iets minder transparant of meer interessant te doen laten voorkomen. Voor producten, functionaliteiten of concepten voor kantoor zijn er uitgezonderd ICT-termen vrijwel geen termen eenduidig omschreven, hetgeen heeft geleid tot een oerwoud aan een vakjargon en vaktermen. Deze worden niet alleen tijdens gesprekken gebruikt maar ook in alle vormen van publicaties. Het lezen en begrijpen van een productfolder is soms niet eenvoudig.

Voor een overzicht zijn onderstaande lijsten met de meest voorkomende termen en taaklijsten met branche gerelateerde terminologie samengesteld.

Beginletter of cijfer van de term of taak:

 • Termen en taken met begincijfer 0 t/m 9
 • Termen en taken met beginletter A
 • Termen en taken met beginletter B
 • Termen en taken met beginletter C
 • Termen en taken met beginletter D
 • Termen en taken met beginletter E
 • Termen en taken met beginletter F
 • Termen en taken met beginletter G
 • Termen en taken met beginletter H
 • Termen en taken met beginletter I
 • Termen en taken met beginletter J
 • Termen en taken met beginletter K
 • Termen en taken met beginletter L
 • Termen en taken met beginletter M
 • Termen en taken met beginletter N
 • Termen en taken met beginletter O
 • Termen en taken met beginletter P
 • Termen en taken met beginletter Q
 • Termen en taken met beginletter R
 • Termen en taken met beginletter S
 • Termen en taken met beginletter T
 • Termen en taken met beginletter U
 • Termen en taken met beginletter V
 • Termen en taken met beginletter W
 • Termen en taken met beginletter X
 • Termen en taken met beginletter Y
 • Termen en taken met beginletter Z