24-uurs stoelen

Een 24-uurs stoel is een ergonomische bureaustoel geschikt voor continu gebruik. Deze wordt toegepast in een 24-uurs werkomgeving zoals meld- en controlekamers en bij kantoorwerkzaamheden met permanente bezetting zoals in dealingrooms. Het zitcomfort zal gedurende lange tijd moeten zijn gegarandeerd.
Door de veel hogere belasting zal een 24-uurs stoel dienen te beschikken over een stevige constructie en materialen van hoge kwaliteit. Daarnaast dient de stoel zich door de gebruikers eenvoudig in te laten stellen op de persoonlijke gewenste instellingen.

Eigenschappen

Design

  • soort, kwaliteit en kleur(en) van de bekleding

Productie en techniek

24-uurs stoelen worden samengesteld uit verschillende componenten:

Milieu

Bij aanschaf en gebruik van 24-uurs stoelen kunnen milieuaspecten in aanmerking worden genomen of hiervoor kan wetgeving van kracht zijn. Net als wetgeving kunnen bepaalde milieuaspecten als milieukeurmerk gecertificeerd zijn.
Met geen of beperkte milieubelasting voor transport is volledig hergebruik van een 24-uurs stoel de meest verantwoorde wijze om de levensduur te verlengen.
Recycling van 24-uurs stoelen is mogelijk, hierbij prefereert een recyclingprogramma van de fabrikant. Een EPD geeft inzicht in de milieugegevens van het product welke als uitgangspunt kan worden gebruikt om te bepalen of het mogelijk ook een circulair product is.

Certificaten

Certificeringen

Voor 24-uurs stoelen kunnen kwaliteitskeurmerken en wetgeving gelden waaraan deze kunnen of moeten voldoen. Wetgeving, richtlijnen en keurmerken kunnen gecertificeerd zijn.

Aan 24-uurs stoelen worden onterecht ook de normen ISO 9001, ISO 14001 en EMAS certificering toegeschreven. Deze zijn niet bepalend voor de eigenschappen en kwaliteit van het product.

Aankoop(proces) / Marktverkenning

Bij de keuze voor aanschaf kunnen naast wettelijke eisen andere aanvullende factoren in overweging worden genomen.

Verschil inVergelijking 24-uurs stoelen
gebruikseigenschappen= middelgrote verschillen in gebruikseigenschappen
kwaliteit= zeer grote verschillen in kwaliteit
levensduur= grote verschillen in levensduur
impact op het milieu= middelgrote verschillen in impact op het milieu
prijs= middelgrote prijsverschillen tussen de producten

Merken 24-uurs stoelen

Bij onderstaande merken maken 24-uurs stoelen deel uit van het assortiment. Per merk kunnen een of meerdere mogelijke uitvoeringen niet beschikbaar zijn.