Circulair

Circulair, letterlijk in een kring rondgaand, is een aanduiding voor een proces, product, dienst, bedrijf of organisatie met een gerealiseerde of te verwachten invloed op de circulaire economie.

Circulaire producten

Aan kantoor gerelateerd wordt er veel gesproken over het gebruik van circulaire producten. Echter voor alle producten geldt dat een circulair product op zichzelf niet bestaat. Er zijn namelijk drie elkaar beïnvloedende onderdelen in het circulaire systeem die bepalen of een product circulair is of kan worden, te weten:

  • technisch-inhoudelijke aspecten, vaak ondersteund door een EPD van het product
  • borging van processen, die het blijvend gebruik mogelijk maken
  • borging van het financiële en economische model tussen de gebruiker of inkopende organisatie en de leverancier

Omdat alleen het technisch-inhoudelijke direct inzichtelijk kan worden gemaakt worden producten met bepaalde eigenschappen zoals:

  • circulair ontwerp, een productontwerp volgens de principes van preventie, waardebehoud en waardecreatie
  • circulair materiaal, nieuwe of gerecycleerde materialen geschikt voor hergebruik

zelfs alvorens deze in gebruik zijn genomen aangeduid als een circulair product. De borging van processen en het financiële en economische model zijn echter niet meer dan aannames. Door de lange tijdspanne, zeker bij meerdere cycli, zijn er vele onzekere factoren die bepalend zijn of er uiteindelijk sprake kan zijn van een circulair product.