EU Ecolabel

Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non-food producten en diensten, met als doel om duurzamere productie en consumptie te stimuleren. Het keurmerk is erkend door alle landen van de Europese Unie en door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Producten en diensten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting van:

  • grondstoffen
  • energie
  • water
  • schadelijke stoffen
  • afval
  • verpakking

Certificering

Elke lidstaat van de Europese Unie heeft een ‘Competent body' die verantwoordelijk is voor de implementatie van het keurmerk in het betreffende land. De taken van de Competent body zijn certificering van aanvragen en bijdragen aan de ontwikkeling en herziening van criteria. De Nederlandse overheid gaf deze verantwoordelijkheid in 1992 aan de Stichting Milieukeur (SMK), voor België is FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (DG Leefmilieu Afdeling Productbeleid) verantwoordelijk.

Registratie en controle

Producten worden geregistreerd en zijn op de website van de European Commission alleen in de Engelse taal beperkt inzichtelijk. Apparatuur wordt aangeduid met merk en modelnummer, andere producten als merk en productgroep zonder verdere specificaties en/of artikelnummers.

Vergoeding

De Europese Unie spreekt van een tariefstructuur voor vergoeding.

Tariefstructuur

Voor Nederland geldende tariefstructuur

Voor België geldende tariefstructuur

In België wordt een aanvraagvergoeding en een jaarlijkse vergoeding aangerekend. De aanvraagvergoeding voor elke licentieaanvraag of voor elke hernieuwing van een licentie na herziening van de criteria bedraagt 2000 euro. Voor kleine en middelgrote ondernemingen en marktdeelnemers in de ontwikkelingslanden wordt de aanvraagvergoeding vastgesteld op 600 euro. Voor micro-ondernemingen wordt het bedrag van deze vergoeding vastgesteld op 350 euro. Dit bedrag wordt verminderd met 30% voor aanvragers die in het kader van EMAS zijn geregistreerd en met 15% voor aanvragers die overeenkomstig de ISO 14001 zijn gecertificeerd.

Daarnaast wordt aan iedere aanvrager met een licentie, een jaarlijkse vergoeding aangerekend van 500 euro per licentie. Voor kleine en middelgrote ondernemingen en marktdeelnemers in de ontwikkelingslanden wordt het bedrag van deze jaarlijkse vergoeding vastgesteld op 200 euro. Voor micro-ondernemingen wordt er geen jaarlijkse vergoeding gevraagd.

Kantoorsupplies

Voor kantoorsupplies zijn er:

  • The EU Ecolabel for Converted Paper
  • The European Ecolabel for Copying and Graphic Paper

Computer & Telecom