Termen X

Termenlijst van gebruikelijke of in het verleden gebruikte termen met aan kantoor of aan de kantoorbranche gerelateerde terminologie waarvan de term begint met de letter X:


© OFFI Instituut / Stichting Offiano