Termen C

Termenlijst van gebruikelijke of in het verleden gebruikte termen met aan kantoor of aan de kantoorbranche gerelateerde terminologie waarvan de term begint met de letter C:

Taken C

Takenlijst van taken direct of indirect aan kantoor gerelateerd waarvan de taak begint met de letter C:


© OFFI Instituut / Stichting Offiano