Termen J

Termenlijst van gebruikelijke of in het verleden gebruikte termen met aan kantoor of aan de kantoorbranche gerelateerde terminologie waarvan de term begint met de letter J:

Taken J

Takenlijst van taken direct of indirect aan kantoor gerelateerd waarvan de taak begint met de letter J:


© OFFI Instituut / Stichting Offiano