Milieuzorg ICT

Milieuzorg bij ICT omvat alle ecologische aspecten die verband houden met het gebruik van computer- en communicatieapparatuur en de benodigde infrastructuur en de belasting op het milieu hiervan. Duurzame computer- en communicatieapparatuur omvat naast deze ecologische factoren ook sociale factoren.
Bij computer- en communicatieapparatuur speelt milieuzorg zowel bij aankoop of huurkoop als ook tijdens de periode van gebruik en bij afvoer van de apparatuur.

Aankoop of huurkoop

Bij de aankoop of huurkoop van computer- en communicatieapparatuur kan gebruik worden gemaakt van de twee verschillende duurzaamheidskeurmerken, zoals daar zijn de milieukeurmerken en sociale keurmerken.