Milieuzorg kantoorapparatuur

Milieuzorg bij kantoorapparatuur omvat alle ecologische aspecten die verband houden met het gebruik van kantoorapparatuur en de belasting op het milieu hiervan. Duurzame kantoorapparatuur omvat naast deze ecologische factoren ook sociale factoren.
Bij kantoorapparatuur speelt milieuzorg zowel bij aankoop of huurkoop als ook tijdens de periode van gebruik en bij afvoer van de apparatuur.

Aankoop of huurkoop

Bij de aankoop of huurkoop van kantoorapparatuur kan gebruik worden gemaakt van de twee verschillende duurzaamheidskeurmerken, zoals daar zijn de milieukeurmerken en sociale keurmerken.