Milieuzorg facilitaire producten

Milieuzorg bij facilitaire_producten omvat alle ecologische aspecten die verband houden met het gebruik van facilitaire producten en de belasting op het milieu hiervan. Bij duurzame facilitaire producten worden naast deze ecologische factoren ook sociale factoren betrokken.
Bij facilitaire producten speelt milieuzorg vrijwel uitsluitend bij aankoop en afvoer van producten.

Aankoop

Bij de aankoop van facilitaire producten kan gebruik worden gemaakt van de twee verschillende duurzaamheidskeurmerken, zoals daar zijn de milieukeurmerken en sociale keurmerken.