Archief

Normen en standaarden

ISAD(G) General International Standard Archival Description

Nederlandse vertaling van de tweede uitgave (2004) van de Engelse term fonds:
Archief. Het geheel van archiefstukken, ongeacht vorm of medium, organisch gevormd en/of bijeengebracht en gebruikt door een afzonderlijke persoon, familie, of organisatie bij het uitvoeren van activiteiten en het uitoefenen van functies van die archiefvormer.