Archiefstuk

Een archiefstuk is een document, ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn of haar activiteiten, zijn of haar taken of ter handhaving van zijn of haar rechten. Onder archiefstukken vallen dus niet alleen in- een uitgaande correspondentie maar ook notities, verslagen, facturen en afschriften.

Naast archiefstukken zijn er nog andere documenten welke niet door een specifiek persoon, groep personen of organisatie zijn gemaakt of specifiek hiervoor zijn bestemd. Deze worden documentatiestukken genoemd.

Normen en standaarden

ISAD(G) General International Standard Archival Description

Nederlandse vertaling van de tweede uitgave (2004) van de Engelse term record:
Archiefstuk. Vastgelegde informatie ongeacht vorm of medium, opgemaakt of ontvangen en beheerd door een organisatie of persoon in de uitvoering van handelen.