Sorteermappen

Sorteermap is, evenals bureaumap, een verzamelnaam voor vele verschillende soorten vlakliggende mappen met meerdere vakken voor het sorteren en bijeenhouden van papieren documenten. Kenmerkend voor alle vormen van sorteermappen is dat de mappen van rechts worden gevuld, dit in tegenstelling tot staande vakkenmappen en voorordners.

Uitvoeringen van sorteermappen

Uitgevoerd in hardboard en met een harmonicarug zijn er twee types sorteermappen die uiterlijk vrijwel gelijk zijn en waar alleen de indeling verschilt:

  • sorteermappen met alfabet uitgevoerd met A-Z tabs, is de meest bekende en wordt dan ook niet vaak alfabetische sorteermap maar eenvoudigweg sorteermap genoemd.
  • in numerieke uitvoering met cijfers 1-7, 1-12, 1-31 of een combinatie van 1-31 en 1-12 worden deze mappen dan weer vaker termijnmappen dan numerieke sorteermappen genoemd.

Tegenwoordig is het meest voorkomende type sorteermap de sorteermappen met elastieksluiting.