Schrijfinkten

Schrijfinkt is evenals correspondentie-inkt een naam voor de verschillende soorten van inkten om mee te schrijven.

Historie

Vanuit de historie zijn de schrijfinkten onder te verdelen in:

  • zwarte inkten
  • gekleurde inkten
  • sympathetische inkten

Eeuwenlang konden de schrijfinkten zo eenvoudig worden ingedeeld tot aan de uitvinding van alizarine inkt (Alizarinetinte) in 1855 en aniline inkt.

Productie

Alvorens er sprake was van productie was het maken schrijfinkt een 'eenvoudig proces' met water en grondstoffen in kannen. Een goed inzicht geeft het in 1840 door de Amsterdamse uitgever S. de Grebber uitgegeven boekwerkje met de omvangrijke titel 'De kunst om alle soorten van schrijfinkten, zowel zwarte als gekleurde, te vervaardigen.'