Spijkerschrift

Het spijkerschift is het schrift waarmee de oudste vormen van literatuur, recht en boekhouding in kleitabletten zijn geschreven en vastgelegd. In de regio Mesopotamië, grotendeels gelegen in het huidige Irak, maar het besloeg ook een gedeelte van het tegenwoordige Syrië, Turkije en Iran, werd tussen ongeveer 3000 v. Chr. en 70 n. Chr. gebruik gemaakt van spijkerschrift.