Reproduceren van documenten

Reproduceren van documenten, beter bekend als fotokopiëren of kortweg kopiëren, betekent het naderhand vermenigvuldigen van een origineel door een reproductietechniek. Alleen al voor toepassingen op kantoor en repro zijn er een groot aantal technieken gebruikt waarvan alleen de xerografie welke wordt toegepast in laser- en LED-printers en de inkjettechnologie zijn overgebleven. Deze beide worden toegepast in:

Kopiëren van documenten met een All-in-One printer of multifunctional is niet meer dan het plaatsen van het originele document of documenten en het indrukken van de startknop op het bedieningspaneel.

Historie

Rond 1900, toen het copieerprocedé voor de schrijftechniek en de stencilmachine voor het drukken reeds bestonden, ontwikkelde zich daarnaast, vanuit de Verenigde Staten een richting voor het reproduceren van originele documenten op kantoor. De eerste 'fotocopieermachine' bestond uit een balgcamera met prisma, gecombineerd met een ontwikkel- en fixeerinrichting. Deze techniek kwam uit de portretfotografie met het verschil dat voor de opname geen glasplaat werd gebruikt maar papier. Met deze fototechniek werd een leesbare reproductie verkregen alleen wel negatief. In Nederland werden deze wel aangeduid als 'prismacopieën'.