Greenwashing

Greenwashing is het groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen van een bedrijf of organisatie dan dat deze daadwerkelijk is. Hierbij doet een organisatie zich voor alsof zij weloverwogen met het milieu en/of andere maatschappelijke thema's omgaat, maar dit blijkt vaak niet meer dan 'onder valse vlag varen'.

In de gedachtegang van organisatie wordt niet gesproken van greenwashing maar van de term eco-marketing. Deze omvat alle PR-middelen (verstrekken van onderwijsleermiddelen, persberichten, sponsoring van evenementen, milieujaarverslagen) die bedrijven en organisaties inzetten om de indruk te wekken dat zij alles doen om zijn ecologische verantwoordelijkheid te nemen.