Conferentiemappen

Een conferentiemap is, naast de algemene benaming vergadermap, een andere gebruikte benaming voor een schrijfmap, welke voortkomt uit vertaling van de Engelse naam conference folder.