Calendarium

Calendarium heeft een afwijkende betekenis als deze wordt gebruikt als term bij agenda's. Met calendarium wordt aangegeven dat de agenda beschikt over een kalenderindeling voor een bepaalde periode. Deze is vaak gelijk aan een volledig jaar maar een agenda kan ook over een calendarium beschikken van bijvoorbeeld 14, 16 of 18 maanden.