Calculatieboekjes

Een calculatieboekje, ook tabellenboek genoemd, werd op kantoor gebruikt voor eenvoudig rekenwerk, zoals vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen, worteltrekken en andere dergelijke berekeningen. De boekjes zijn zodanig ingedeeld dat de uitkomsten van de berekeningen direct zijn af te lezen. Naast de meest eenvoudige boekjes voor alleen vermenigvuldigen en delen zijn er uitgebreidere versies met meerdere berekeningen en uitvoeringen met omrekentabellen voor maten en gewichten. Calculatieboekjes werden zowel ingenaaid als gebonden verkocht.
Hoewel wordt gesproken van calculatieboekjes zijn er ook omvangrijke uitgaven in verschillende verschijningsvormen zoals gebonden en met (kunst)leder omkleed. Voor de Tweede Wereldoorlog was de aanschafprijs van een calculatieboekje ten opzichte van de investering in een tel- of rekenmachine gering. Door de prijsdaling van tel- en rekenmachines en calculators zijn de calculatieboekjes hierdoor uiteindelijk uit het kantoor verdrongen.

Historische merken calculatieboekjes

  • De rekendictionnaire
  • DUMEHA
  • Multi-Divi
  • Vici