Cahiers

Een cahier is tegenwoordig een veel minder gebruikelijke naam voor een schrift, gelijk schoolcahier voor een schoolschrift.