Biologisch afbreekbaar

Biologisch afbreekbaar geeft aan of een natuurlijk of synthetisch materiaal, bij het proces van biologische afbraak door met name door bacteriën en schimmels, op een biologische wijze kan worden afgebroken, zonder dat er reststoffen overblijven. De term biologisch afbreekbaar zegt niets over de tijdsduur waarop een materiaal volledig is afgebroken, dit is afhankelijk van het soort materiaal en de omstandigheden en kan vele jaren duren.