Attachékoffers

Een attachékoffer, ook attachécase of diplomatenkoffer genoemd, is een platte, handzame en afsluitbare koffer met handvat.

Merken attachékoffers