ASTM D2860/D2860M

ASTM D2860/D2860M, Standard Test Method for Adhesion of Pressure-Sensitive Tape to Fiberboard at 90° Angle and Constant Stress, is een standaard van de Amerikaanse ASTM International.

Versie verloop ASTM D2860/D2860M

NaamgevingStatusToelichting
18Geldig