Opmaak bedrijfsprofiel

De bedrijfsprofielen op de Offipedia website zijn voor de uniformiteit als onderstaand opgemaakt. Aan te leveren gegevens zijn in rood aangegeven.

Bedrijfsnaam

bedrijfsnaam
logo (als afzonderlijk bestand)
omschrijving van de huidige bedrijfsactiviteiten

Merkenportfolio

merkna(a)m(en)

Contactgegevens

afbeelding van de vestiging (als afzonderlijk bestand) (optioneel)
vestigingsadres
postcode plaats
postadres (optioneel)
postcode plaats
land

Tel. netnummer – nummer of +31 (0)netnummer nummer
Fax. fax nummer (optioneel)
E-mail: e-mail adres

url (website-adres) van de website

Video

url van de bedrijfspresentatie (optioneel)

Historie

historie van het bedrijf (optioneel)