Werkplek

De werkplek is een plek waar werkzaamheden door een gebruiker kunnen worden uitgevoerd.

Werkplektypes

In het verleden vonden kantoorwerkzaamheden vrijwel uitsluitend plaats in een traditionele kantooromgeving en werden de verschillende types van individueel te gebruiken werkplekken onderscheiden naar het gebruik hiervan.
Binnen een kantooromgeving zijn werkplektypes nu te onderscheiden in:

  • standaardwerkplek, individueel voor routinematige werkzaamheden. Algemene benamingen zijn ook de bureauwerkplek, kantoorwerkplek of indien voorzien van een beeldscherm een beeldschermwerkplek
  • multifunctionele werkplek (in het verleden flexibele werkplek genoemd), individueel voor meerdere activiteiten geschikt
  • actieve werkplek, standaard of multifunctionele werkplek waarbij tijdens het uitvoeren van werkzaamheden kan worden gestaan, gelopen of gefietst
  • activiteits- en taakgerelateerde werkplek, werkplek afgestemd voor het uitvoeren van een speciale taak, veelal gedeeld door meerdere gebruikers, zoals:
  • aangepaste werkplek, werkplek afgestemd op de individuele eisen van één specifieke gebruiker

De werkplek van tegenwoordig is vaak meer dan een standaard werkplek in een traditionele kantooromgeving. Werkplekken worden dan ook meer ingedeeld naar toewijzing van de werkplek, zoals er zijn:

Werkruimtes

De verschillende werkplektypes zijn altijd te plaatsen in een van de navolgende soorten van werkruimtes zoals daar zijn:

Werkpleklocaties

De indelingen op type voor betreft het gebruik en op ruimtes zijn voor werkplekken binnen een eigen fysieke kantooromgeving. Is de kantooromgeving buiten de gefaciliteerde eigen kantooromgeving dan zijn naar plaats te onderscheiden, de: