Vernietigen van papier en datadragers

Op kantoor heeft de prullenbak lang geregeerd als enige eindstation van documenten. Natuurlijk was de houtkachel of kolenhaard die voor de verwarming van het kantoor zorgden een alternatief maar het besef over de vertrouwelijke informatie welke aan het papier was toevertrouwd was simpelweg niet aanwezig. Naar aangenomen mag worden heeft de bezetting in de Tweede Wereldoorlog op harde wijze aangetoond dat op aan het papier toevertrouwde informatie beter afgeschermd en in uiterst geval volledig vernietigd moest kunnen worden.

Doel van vernietigen

Het grootste deel van alle fysieke of digitale informatie hoeft nimmer te worden vernietigd maar kan op normale wijze worden afgevoerd of worden gewist. Aangegeven wordt dat alleen vertrouwelijke informatie moet worden vernietigd. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle gegevens, informatie en data in welke vorm dan ook die door Wetgeving of door overeenkomst tussen partijen als zodanig is aangemerkt.

Apparatuur

Al in een thuiskantoor omgeving kan in kleine hoeveelheden vertrouwelijke informatie voorkomen en ook deze dient op een juiste wijze te worden vernietigd. Handmatig verscheuren is ook bij kleine hoeveelheden fysieke documenten niet praktisch. Klein van formaat zijn er papiervernietigers afgestemd op het verwerken van kleine hoeveelheden papier.