Verjaardagen en jubilea

Verjaardagen

Jubilea

Als blijk van waardering voor de loyaliteit van de werknemer aan het bedrijf of organisatie kan deze op verschillende wijzen hieraan passend aandacht besteden.

Jubileumuitkering

Als richtlijn wordt vaak de richtlijnen voor rijksambtenaren aangehouden.

DiensttijdPercentage maandinkomen
12,5 jaar25%
25 jaar70%
40 jaar100%
50 jaar100%