Vakliteratuur

Sinds eind 19e en begin van 20e eeuw toen nieuwe ontwikkelingen van kantoorapparatuur en werkmethoden elkaar in hoog tempo opvolgden was er grote behoefte aan vakliteratuur. Voor vele kantoorwerkzaamheden werd nieuwe apparatuur ontwikkeld en nieuwe werkmethoden werden geïntroduceerd om het hoofd te kunnen blijven bieden aan de steeds omvangrijkere administraties van bedrijven en instellingen.
Apparatuur was in die tijd vaak niet alleen innovatief maar vrijwel altijd zeer gecompliceerd om mee te werken. Vakliteratuur uit die tijd belicht over de toepassingen, het functionele gebruik en publiceert soms opsommingen van de verschillende merken en modellen.
Opvallend hierbij is dat de uitvinder of producent minimale aandacht kreeg.