Schrijven van documenten

Voor het schrijven van documenten wordt nog altijd veel inkt aan het papier toevertrouwd met balpen of vulpen. Zodra documenten enige omvang krijgen dan wordt de keuze voor software voor tekstverwerking de logische keuze, hardware in de vorm van een computer is hierbij noodzakelijk evenals een printer als het document moet worden afgedrukt.
Digitale documenten kunnen ook volledig online worden gecreëerd.

Historie

Het schrijven op kantoor was vanaf het begin van de schrijfkunst een tijdrovende bezigheid. Het schrijven en overschrijven van documenten was niet alleen tijdrovend maar gaf ook een grote kans op fouten. Toch bestaat een van de oudste vormen, het schrijven met inkt, nog altijd. In de ontwikkeling tot de vorm die vandaag de dag zo gewoon is, met behulp van computerhardware, tekstverwerkingssoftware en printer zijn er sterk bepalende technische ontwikkelingen geweest die het schrijven van documenten hebben veranderd. Deze ontwikkelingen zijn voortgekomen in het streven om documenten sneller en uniformer te kunnen maken. Het met de hand schrijven kostte ook geoefende schrijvers veel tijd en inspanning. Als meerdere gelijke documenten moesten worden vervaardigt dan was er geen techniek om te 'copiëren'. Het overschrijven met pen en inkt was de enige optie.

Copieerpers

Dit laatste werd vanaf circa 1870 ondervangen door de intrede van het copieerprocedé. Dit procedé maakte gebruik van een copieerpers, in eerste instantie niet meer dan een houten drukraam, later uitgevoerd met ijzeren persen. De copieerpers is hiermee het oudste stuk kantoorapparatuur die het het schrijven van documenten heeft veranderd.

Schrijfmachines

De ontstaansgeschiedenis van de schrijfmachine bestrijkt een lange tijd. Het automatiseren van het schrijven was een logische stap in de industriële revolutie. Niet alleen technische- maar ook de gebruiksmogelijkheden en acceptatie waren echter drempels die genomen moesten worden. Ook voor 'op kantoor' werden de toepassingsmogelijkheden onderzocht. Een voorbeeld hiervan is opgetekend in het Nieuwsblad voor den boekhandel no 38 van 12 mei 1885. “Door de H.C.A. Thieme te Nijmegen is dezer dagen eene circulaire verspreid, waarin mededeeling gedaan wordt dat op hare drukkerij de Remington Type-Writer is ingevoerd. Het doel, waarmede de heer Thieme deze thans op zijne drukkerij heeft ingevoerd, is om H.H. uitgevers en auteurs de correctie gemakkelijk te maken, zonder daarvoor, als deze wat omvangrijk wordt, het uiterlijk van het zetsel te bederven, of het gevaar te loopen in den poel der “extra-correctie” te verzinken.”

Na een uiterst interessante experimentele fase en verdere technische ontwikkeling werd in 1900 met een order voor 250 stuks schrijfmachines van het merk Underwood voor het departement van de Amerikaanse marine de ontwikkelingsfase afgesloten en de fase van acceptatie begonnen. Overigens werd deze opdracht door de “Secretary of the Navy” John Davis Long gegeven in navolging op een onderzoek en rapport van speciale adviesraad die onderzoek deed naar “Typewriters”.

Elektrische schrijfmachines

De ontwikkeling van elektrische schrijfmachines duurde veel korter dan bij de manuele schrijfmachine en kende vanaf 1902 een relatief kort experimenteel stadium.

Gekoppelde schrijf- en telmachines

Schrijfmachines zijn functioneel beperkt tot het overbrengen van tekens op papier. Zowel gekoppelde schrijf- en telmachines als gecombineerde schrijf- en telmachines zijn in het verleden ontwikkeld om rekenkracht aan de schrijfmachine toe te voegen.

Magneetbandschrijfmachines

Magneetkaartschrijfmachines

Elektronische schrijfmachines

Tekstverwerkers

De laatste ontwikkeling voor de computerhardware en software was deze van de tekstverwerker.