Productveiligheid

Richtlijn 2001/95/EG eist dat producenten alleen veilige producten op de Europese markt brengen. Een producent is een in de EU/EER gevestigde fabrikant, de vertegenwoordiger van een buiten de EU/EER gevestigde fabrikant of, bij afwezigheid daarvan, de importeur van de goederen.

De richtlijn gaat over producten die bedoeld zijn voor consumenten of die redelijkerwijs door hen kunnen worden gebruikt. Producenten moeten informatie aanbieden aan consumenten zodat zij zich een oordeel kunnen vormen over veiligheids- en gezondheidsrisico’s die horen bij de producten. Met deze informatie kunnen consumenten zichzelf beschermen. De richtlijn wordt gebruikt als specifieke EU-regelgeving voor de veiligheid van een product ontbreekt of als deze ontoereikend is. Producenten moeten hun identiteit en contactinformatie op hun product (of productverpakking) vermelden. Ook moeten zij de referentie van het product aangeven of van de partij ('batch') waar het product bij hoort, tenzij zij een gerechtvaardigde reden hebben om die weg te laten.

Nationale eisen en EU-normen

Producten worden als veilig gezien als ze voldoen aan specifieke nationale vereisten of EU-normen. Als deze vereisten of normen niet bestaan, dan moet de beoordeling van de veiligheid worden gebaseerd op:

  • aanbevelingen van de Europese Commissie
  • 'best practices' in de betrokken branche
  • de huidige stand van de techniek
  • de veiligheid die een consument redelijkerwijs mag verwachten

Op grond van de richtlijn zijn voor verschillende consumentenproducten Europese geharmoniseerde (EN) normen afgesproken.