Machineschrijven

Machineschrijven is het typen op een schrijfmachine door een typist(e). Op kantoor was machineschrijven veelal een afzonderlijke functie die werd uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide, vaak vrouwelijke, medewerkers. Deze beschikten over een diploma machineschrijven, in de volksmond een typediploma genoemd.

Door de komst van de personal computer op kantoor is de schrijfmachine vervangen en het typewerk onderdeel geworden van het secretarieel en management-ondersteunend werk. Het machineschrijven is sterk veranderd evenals de naam die van machineschrijven is overgegaan naar typevaardigheid.

Historie